16-17 медики

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії

д.м.н., професор _________ Л.В. Гайова

Протокол № 9 методичної наради

кафедри від 07. 12. 2016 р.

Календарно-тематичний план практичних занять

з БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ для студентів ІІ курсу,

медичних І- ІV, молодших спеціалістів ІV медичного та

ФПЛЗСУ факультетів,

на ІV семестр 2016-2017 н.р.

Дата

Тема

Години

1

06.02. - 10.02.2017

Оцінювати за біохімічними показниками порушення обміну амінокислот при вроджених і набутих вадах метаболізму.

2

2

13.02. – 17.02.2017

Малювати схеми циркуляторного транспорту аміаку в організмі. Аналізувати зміни в системах знешкодження аміаку при генетичних аномаліях ферментів метаболізму аміаку.

2

3

20.02. – 24.02.2017

Клініко-біохімічна характеристика порушень обміну сечової кислоти.

2

4

27.02. – 03.03.2017

Наслідки геномних, хромосомних та генних мутацій. Механізм дії найбільш поширених мутагенів.

2

5

06.03. – 10.03.2017

Вплив фізіологічно активних сполук на процеси трансляції.

2

6

13.03. – 17.03.2017

Аналіз біохімічних показників, які характеризують обмін вуглеводів, білків і ліпідів при порушеннях функціонування ендокринних залоз.

2

7

20.03. – 24.03.2017

Патології щитоподібної залози; особливості порушень метаболічних процесів за умов гіпер- та гіпотиреозу. Механізми виникнення ендемічного зобу та його попередження.

2

8

27.03. – 31.03.2017

Розподіл іонів кальцію в організмі, форми кальцію в плазмі крові людини. Вклад кісткової тканини, тонкої кишки та нирок в гомеостаз кальцію. Підготовка до контрольної роботи №2 „Біохімія гормональної регуляції”.

2

9

03.04. – 07.04.2017

Біохімічні основи функціонування систем регуляції тиску крові. Застосування гіпотензивних лікарських засобів - інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту.

2

10

10.04. – 14.04.2017

Спадкові та набуті порушення судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу. Лікарські засоби, що впливають на процеси фібринолізу. Активатори плазміногену та інгібітори плазміну.

2

11

17.04. – 21.04.2017

Діагностична роль білків гострої фази запалення та індикаторних ферментів плазми крові за норми та при патологіях.

2

12

24.04. – 28.04.2017

Оцінювати показники азотного обміну та зміни вмісту азотовмісних небілкових компонентів крові.

2

13

01.05. – 05.05.2017

Аналіз диференційних зміни біохімічних показників крові та сечі (вільний, кон’югований білірубін) з метою оцінки патобіохімії жовтяниць.

2

14

08.05. – 12.05.2017

Біохімічні основи процесів детоксикації ксенобіотиків та ендогенних токсинів. За біохімічними показниками оцінювати детоксикаційну функцію печінки.

2

15

15.05. – 19.05.2017

Аналіз порушень, що виникають у функціонуванні імунної системи людини. Первинні та вторинні імунодефіцити.

2

16

22.05. – 26.05.2017

Молекулярні механізми скорочення скелетних, гладеньких та серцевого м’язу. Порівняльна характеристика.

2

17

29.05. – 02.06.2017

Підготовка до підсумкового модульного контролю 3.

4

18

Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання).

створити схему: реплікація і транскрипція; регуляція експресії генів; репарація ДНК; механізми утворення та знешкодження аміаку, шляхи обміну амінокислот.

створити схему: орнітиновий цикл синтезу сечовини; метаболізм аланіну; травлення та транспортування ліпідів; згортання крові; фібриноліз; шляхи детоксикації ксенобіотиків; метаболізм порфіринів; патобіохімія жовтяниць.

4

Добавить комментарий